Aya Sofya Muzesi (Hagia Sophia)

Geç Bizans Kiliselerinin en güzel örneklerinden biri olan yapı, kare-haç planlı olup, yüksek bir kubbeye sahiptir. Kuzey, batı ve güneyinde revaklı üç kirişi bulunmaktadır. Yapı ana kubbenin üzerine değişik tonozlarla örtülmüş ve çatıya farklı yükseltiler verilerek kiremitle örtülmüştür.


Bölgenin 1461 yılında Osmanlılar tarafından fethedilmesine kadar geçen dönemde önemli bir kilise olan Ayasofya, bu tarihten sonra da önemini koruyarak faaliyetlerine devam etmiştir. Ancak 1670 yılında görülen ihtiyaç üzerine camiye çevrilmiş ve 1864 yılında da restore edilmiştir.

 

Gezme Suresi
  15 Dakkia Yurume
Acık Olan Saatler Açık Kapalı
Salıdan Pazara Kadar 9:00 am 4:00 pm

Topkapi Sarayı

İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460 - 1478 yılları arasında yaptırılan ve zamanla yeni eklemelerle genişletilen Topkapı Sarayı, yaklaşık 380 yıl imparatorluğun yönetim merkezi ve padişahların evi olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı'nın yapılmasından sonra terk edilen Saray, önemini her zaman korumuştur. Sultan I. Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde özel izinle Saray'ın bazı bölümlerin ziyarete açıldığı bilinir
 

Gezme Suresi
  20 Dakika
Acık Olan Saatler Acık Kapalı
Carsambadan Pazara Kadar 10:00 am 4:00 pm

Yukarı


Aya İrini Muzesi

Topkapı Sarayı I. avlusunda yer alan Aya İrini VI. yy. da İmparator Konstantin zamanında inşa edilmiştir. Ayasofya ile aynı avlu duvarı içerisinde bulunan Aya İrini kilisesi ziyarete kapalıdır. Ayasofya Müzesi Müdürlüğü’nün izni ile gezilebilir. Aya irini kilisesi zaman zaman düzenlenen konserler ile ziyaretçilerle buluşmaktadır


Gezme Suresi
  20 Dakika Yurume
Acık Olan Saatler Acık Kapalı
Carsambadan Pazara Kadar 10:00 am 4:00 pm

Yukarı


Yerabatan Sarayı

Fetihten sonra yaklaşık yüzyıl süreyle sarnıcın varlığı fark edilmemiş; ancak bodrumlarında su biriktiren ve deliklerden sepet sarkıtarak balık tutan insanların varlığının anlaşılmasıyla keşfedilmiştir. Osmanlı döneminde onarı larak kullanılan sarnıcın giriş kısmındaki evler 1940’larda belediye tarafından istimlak edilerek, giriş için düzenli bir bina yapılmıştır.Gezme Suresi
  15 Dakika Yurume
Acık Olan Saatler Acık Kapalı
Carsambadan Pazara Kadar 9:00 am 5:30 pm

Yukarı


Sultanahmet Camii

Sultanahmet Camii, 1609-1616 yılları arasında sultan I. Ahmet tarafından İstanbul'daki tarihi yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılan cami. Mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezendiği için Avrupalılarca "Mavi Cami (Blue Mosque)" olarak adlandırılır.


Gezme Suresi
 

15 Dakika Yurume

Acık Olan Saatler Acık Kapalı
Her Gün 9:00 am 5:00 pm

Yukarı


Suleymaniye Camii
Süleymaniye Camii klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerindendir. Dört fil ayağı üzerine oturan caminin kubbesi 53 m. yüksekliğinde ve 26,5 m çapındadır. Bu ana kubbe, iki yarım kubbe ile desteklenmektedir. Kubbe kasnağında 32 pencere bulunmaktadır. Cami avlusunun dört köşesinde birer minare bulunmaktadır. Bu minarelerin camiye bitişik iki tanesi üçer şerefeli ve 76 m. yüksekliğinde, cami avlusunun kuzey köşesinde soncemaat yeri giriş cephesi duvarının köşesinde bulunan diğer iki minare ise ikişer şerefeli ve 56 m. yüksekliğindedir. Cami, içindeki kandil islerini temizleyecek hava akımına uygun inşa edilmiştir. Camiden çıkan isler ana giriş kapısının üzerindeki odada toplanmış ve bu isler mürekkep yapımında kullanılmıştır

Gezme Suresi
  5 Dakika Yurume
Acık Olan Saatler Acık Kapalı
Salıdan Pazara Kadar 9:30 am 4:30 pm

Yukarı


Galata Kulesi
Galata Kulesi’nin ne zaman yapıldığı hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Kule’nin İsa’dan sonra 507 yılında imparator Iustinianos zamanında inşa edildiği idda edilmektedir. Aynı zamanda Cenevizliler tarafından İsa Kulesi, Bizanslılar tarafından Büyük Kule olarak anılan yapıya, günümüzdekine yakın şeklini, 1348 yılında Cenevizliler vermiştir. 1509 depreminde büyük zarar gören Kule, devrin ünlü Osmanlı mimarı Hayrettin tarafından onarılmıştır. Ayrıca; Kule, Kanuni Dönemi’nde Kasımpaşa Tersanesi’nde çalıştırılan mahkûm işçiler için hapishane olarak da kullanılmıştır.16 yy.ın sonlarında ise; müneccimbaşısı Takıyeddin Efendi, Kule’nin tepesine bir rasathane kurmuştur. Bir dönem bu şekilde kullanılan Galata Kulesi, 3. Murat tarafından kapatılır ve Kule tekrardan hapishaneye dönüştürülür. 
Gezme Suresi
  35 Dakika Yurume
Acık Olan Saatler Acık Kapalı
Salıdan Pazara Kadar 9:30 am 4:30 pm

Yukarı


Kapalı Carsı

Fatih Sultan Mehmet, camisinin inşaatım tamamladıktan sonra buna ve Ayasofya’ya gelir temini maksadıyla birçok dükkan, çarşı, ev, han, kervansaray, hamam ve değirmen yaptırmıştı. Zaten Türklerin eline geçen şehirler hep bu sayede, yani yaptırılan dini, sosyal ve kültürel hayır müesseseleri ve bunları yaşatmak için yapılan çeşitli binalarla pek kısa bir zamanda birer mamure haline gelmekte idi.

İşte, Fatihin sözü geçen camisi ve külliyesi için yaptırdığı binalardan, yalnız dükkan ve çarşılar gözden geçirilecek olursa o zamanki İstanbul’u ihya eden ne kadar geniş bir ticaret ve sanat sahasının da kurulduğu anlaşılır.


Gezme Suresi
  10 Dakika Yurume
Acık Olan Saatler Açık Kapalı
Pazartesi Salı Hergun 9:00 am 7:00 pm

Yukarı


Mısırı Carsısı
Osmanlı padişahı IV. Mehmed’in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından Yeni Cami’ye vakıf olarak inşa edilen Mısır Çarşısı’nın yapımına 1660 yılında mimar Kasım Ağa başlamış. Çarşı 1664 yılında mimar Mustafa Ağa tarafından tamamlanmış. Tabii daha eskilere uzanmak da mümkün. Birçok yazılı kaynağa göre çarşının bulunduğu yerde Bizans döneminde Makron Envalos adlı bir kapalıçarşı bulunduğu ve bu çarşıda Venedik ve Cenevizlilerin ticaret yaptığı biliniyor. Ve Yeni Camii inşa edilene kadar, Eminönü nüfusunun ağırlıklı olarak Yahudilerden oluştuğu da bir başka bilinen gerçek. Demografik özellikler ve Bizansa kadar giden mimari geçmişe bakıldığında bundan 20 yıl öncesine kadar ekonominin kalbinin Eminönü’nde atıyor olması tesadüf olarak gözükmüyor.

Gezme Suresi
  10 Dakika Yurume
Acık Olan Saatler Acık Kapalı
Pazartesi den Cumartesiye 8:00 am 7:00 pm

Yukarı


     
 
Hayriye Hanım Konagi Hotel
Demirtas Mah.Hayriye Hanim Sok.No:19
Old City Suleymaniye/ Istanbul
Phone: +90 212 513 00 26 Pbx Fax : +90 212 513 00 28
Copyright by Hayriye Hanım Konagi Hotel © 2011 All Right reserved